AB COSME Programı Sosyal Ekonomi Misyonu Çağrısı


3.5.2020

AB COSME Programı Sosyal Ekonomi Misyonu Çağrısı

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) “Sosyal Ekonomi Misyonu” çağrısı açıldı.

KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür. Sosyal Ekonomi Misyonu sayesinde kamu sektöründe faaliyet gösteren paydaşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki etkileşimin artması hedeflenmektedir.

Teklifler aşağıdaki listede sıralanan başlıklardan veya konsorsiyumun Sosyal Ekonomi Misyonu ile ilgili bulduğu bir alandan seçilebilir:

 • Kendi içinde döngüyü sağlayabilen yerel ve/veya bölgesel ekosistemler kurulması
 • Sosyal sorumluluğa sahip kamu alımları
 • Sosyal ve ekolojik inovasyon kümelerinin oluşturulması
 • Sosyal ekonomide iş geliştirmenin desteklenmesi
 • Yeşil girişimciliğin ve dijital girişimciliğin desteklenmesi
 • İşsizlikle mücadelede yerel veya bölgesel önlemlerin alınması
 • Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma
 • Eğitim ve sosyal ekonomi ekosisteminin geliştirilmesi misyonu
 • Kamu politikaları ve sosyal ekonomi misyonu
 • Sosyal ekonomi, göçmenler ve mültecilerin entegrasyonu
 • Diğer

Çağrı Takvimi

Aşamalar

Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi

09.06.2020, 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme dönemi

Haziran 2020 - Ağustos 2020

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Eylül 2020

Hibe anlaşmaların imzalanması

Aralık 2020

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Şubat 2021

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

 • Konsorsiyum en az 3 üyeden oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkeden olmalıdır.
 • Bütün konsorsiyum üyeleri bölgesel veya yerel bir kamu yönetimi organı olmalıdır.
 • Asgari şart olan 3 bölgesel veya yerel bir kamu kurumu şartı sağlandıktan sonra, KOBİ’ler ile ilgili çatı kuruluşlar da teklife dahil olabilirler.

Proje süresi 12 ayı aşmamalıdır.

AB Finansmanı:

Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1.900.000 Avro'dur. EASME’nin 19 teklifi fonlaması beklenmektedir. Proje başı ayrılan hibe miktarı 100.000 Avro’dur.

Ayrıntılı bilgi ve ilgili dokümanlar için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş