URBANREC Konferansı Türkiye


23.8.2019

URBANREC Konferansı Türkiye

2016 yılında başlayan ve halen devam eden “Ufuk2020 Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yeni Değerlendirme Yaklaşımları” projesinin bir parçası olarak "Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konferansı" düzenlenecektir. Konferans 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

URBANREC projesi eko-yenilikçi ve bütüncül bir hacimli iri atık yönetim sistemi uygulamayı, farklı AB bölgelerinde (Kuzey, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu) etkinlik göstermeyi, kamu ve özel sektör paydaşlar için farkındalık yaratmayı ve konu ile ilgili resmi makamlara eğitim vermeyi hedeflemektedir. Projede bu bölgeler 3 AB-27 ülkesi ve Türkiye ile temsil edilmektedir.

Konferansta konunun uzmanı ulusal/uluslararası davetli konuşmacılar tarafından ilgili yerel yönetim, bakanlık ve özel sektör çalışanlarına ve akademiye çeşitli konularda bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımı sunulacaktır.

Kimler Katılmalı?

  • Geri dönüşümde AB politikaları ve özellikle yeni plastik düzenlemelerindeki zorluklar ve fırsatlar nelerdir diye öğrenmek isteyenler
  • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım hedeflerini yükseltmek isteyen yerel idareler
  • Değişen mevzuata uyum sağlamak isteyen atık yönetimi ile ilgili şirketler
  • Hacimli atık toplama, ayrıştırma, lojistik ve değerlendirmede en iyi uygulamaları görmek isteyenler
  • Tekrar kullanımda etkin rol oynamak isteyen STK'lar
  • Atık getirme merkezi kurmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar: oteller, alışveriş merkezleri, vb.
  • Katı atık yönetimi konusunda çalışan akademisyenler ve genç araştırmacılar

Etkinlikte İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce simültane çeviri yapılacaktır. Etkinliğe katılım ücretsizdir. Katılımcıların 9 Eylül 2019 tarihine kadar etkinlik internet sitesinden kaydolması gerekmektedir.

“Ufuk2020 Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yeni Değerlendirme Yaklaşımları” projesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Bornova Belediyesi ortaklığında yürütülmektedir.

Bağlantılar:

Etkinlik İnternet Sitesi


LinkedIn Paylaş