EJP RD - Yenilikçi Nadir Hastalıklarda Araştırma Zorlukları Çağrısı Açıldı


8.5.2020

EJP RD - Yenilikçi Nadir Hastalıklarda Araştırma Zorlukları Çağrısı Açıldı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından, nadir hastalıklarda karşılaşılan araştırma zorluklarına çözümler üretmek amacıyla endüstri, akademi, KOBİ ve hasta organizasyonları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve bu işbirliklerine maddi destek sağlamak için açılan “Yenilikçi Nadir Hastalıklarda Araştırma Zorlukları (Rare Diseases Research-RDR-Challenges)” çağrısı için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020.

Çağrı bağlantısı için tıklayınız.

Çağrı Rehber Dokümanı için tıklayınız.

Amaç ve Kapsam

Çağrının iki önemli hedefi vardır:

 • Nadir hastalıklara tedavi geliştirmede karşılaşılan bu alana özgü zorluklara çözümler üretilmesi
 • Endüstri, akademi, KOBİ ve hasta dernekleri arasında Ar-Ge işbirliklerinin artırılması

Çağrı Başlıkları

 • RDR Challenge 1
  • Günlük yaşamda nadir görülen hasta hareketliliğini ölçmek için noninvaziv bir aracın geliştirilmesi
  • Endüstri Sponsorları: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (İtalya), CSL Behring (Avustralya)
 • RDR Challenge 2
  • Yenidoğanlara biyolojik ilaçların burun içinden uygulanması için uygulama sistemi
  • Endüstri Sponsorları: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (İtalya)
 • RDR Challenge 3
  • Gerçek Dünya Ortamında Nadir Kemik Bozukluklarındaki (RBD) Hareketlilik Sorunlarının Karakterizasyonu
  • Endüstri Sponsoru: Ipsen
 • RDR Challenge 4
  • Mikrosatellit tekrar genişlemelerinin kararsızlığının tespiti için klinik öncesi analizi
  • Endüstri Sponsorları: Pfizer, Cydan

Kimler Başvurabilir?

 • Akademi: Üniversite ve diğer araştırma enstitülerinde yer alan araştırma grupları
 • Klinik/ Halk Sağlığı Hizmet Sektörü: Hastane ve halk sağlığı merkezlerinde ve/veya diğer sağlık hizmetleri veren kurum ve organizasyonlarda çalışanlar
 • KOBİ: KOBİ temsilcilerinin rehber dokümanda Annex2B’de yer alan Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen çerçevede olması gerekmektedir.
 • Hasta Dernekleri / Hasta Hakları Savunucuları: Projede yer alan ortakların başvuru rehber dokümanında Annex2A’da belirtilen ülkelerden birinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Proje Konsorsiyumunun Yapısı ve Destek Süresi

 • Proje konsorsiyumu en az iki farklı ülkeden iki geçerli ortaktan oluşur ve bir konsorsiyumda en fazla 6 geçerli ortak yer alabilir (Çağrıya katılan ülkeler ve geçerli ortak sayılma koşulları için rehber dokümanı ve Annex2A’yı inceleyiniz).
 • Projelerin en fazla 30 ayda tamamlanması beklenmektedir. Bununla birlikte, desteklenen projeler ilk 18 ay sonunda ara değerlendirmeye tabi tutulacak; projenin başarı seviyesi incelenerek belirtilen hedeflere ulaşabilecek projeler kalan 12 aylık periyotta desteklenmeye devam edilecektir.
 • Projelerin finansal desteği endüstri ortakları ve EJP RD tarafından ortaklaşa yapılacağından, proje başvurusu yapılmadan ilgili başlığa destek veren endüstri ortaklarıyla iletişime geçilmesi zorunludur (Detaylar için rehber doküman, Annex 1’i inceleyiniz). Endüstri temsilcileri proje konsorsiyumlarına otomatik olarak dâhil olur.
 • Proje konsorsiyumlarında çağrıya katılması uygun olan (lütfen Annex2A’yı inceleyiniz) Hasta Derneği / Hasta Hakları Savunucuları (PAO) olması önerilmekte; 3. çağrı başlığı için (Gerçek Dünya Ortamında Nadir Kemik Bozukluklarındaki (RBD) Hareketlilik Sorunlarının Karakterizasyonu) yapılacak başvurularda proje konsorsiyum ortakları arasında PAO bulunması zorunludur.
 • Proje konsorsiyumu, endüstri ortağı dışındaki partnerlerden birini lider araştırmacı olarak seçmelidir. Lider araştırmacı, projenin koordinasyonu ve gerekli raporlamaların hazırlanmasından sorumlu kişi ve proje irtibat noktasıdır.

Başvuru ve Önemli Tarihler

 • Başvuru Sistemine kayıt yaptırıldıktan sonra İngilizce on-line başvuru formu doldurulur ve lider araştırmacı, elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuruyu tamamlar.
 • Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2020’dir
 • Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve hakemlerden gelen soruların cevaplanması için son tarih: 30 Eylül 2020
 • Bilimsel değerlendirmenin tamamlanarak fonlanacak projelerin açıklanması: Aralık 2020

Proje Bütçesi ve Harcama Kalemleri

Challenge 1- Günlük yaşamda nadir görülen hasta hareketliliğini ölçmek için noninvaziv bir aracın geliştirilmesi 575.000 €

Challenge 2- Yenidoğanlara biyolojik ilaçların burun içinden uygulanması için uygulama sistemi 478.500 €

Challenge 3- Gerçek Dünya Ortamında Nadir Kemik Bozukluklarındaki (RBD) Hareketlilik Sorunlarının Karakterizasyonu 478.500 €

Challenge 4- Mikrosatellit tekrar genişlemelerinin kararsızlığının tespiti için klinik öncesi analizi 478.500 €

Harcama Kalemleri

 • Personel giderleri
 • Seyahat ve gündelik harcamalar
 • Ekipman (Proje için kullanılan ekipmanın amortisman maliyetleri)
 • Diğer mal ve hizmet maliyetleri
 • Taşeronluk maliyetleri, talep edilen toplam bütçenin% 15'i ile sınırlıdır.
 • İdari maliyetler ve genel giderler için destek talep edilemez.
 • KOBİ'ler talep ettikleri bütçenin en fazla %80'ni kadar desteklenir.

Çağrı İrtibat Noktaları

christine.fetro@fondation-maladiesrares.com

diana.desir-parseille@fondation-maladiesrares.com

CCS@fondation-maladiesrares.com

EJP RD Programı Türkiye Koordinatörü

Dr. Jale Şahin

Bilimsel Programlar Başuzmanı

TÜBİTAK - Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

EJPRD@tubitak.gov.tr


LinkedIn Paylaş