Çukurova Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Çağrısı Açıldı


14.5.2020

Çukurova Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Programın hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Ajans duyurusu için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş