TÜBİTAK ARDEB Covid-19 Özel Proje Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Açıklandı


28.5.2020

TÜBİTAK ARDEB Covid-19 Özel Proje Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

COVID-19 salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrıya sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

15 gün açık kalan söz konusu çağrıya 160 farklı kurumdan toplam 682 proje önerisi sunuldu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 102 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Projelerin bilimsel değerlendirme süreci; çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerden elde edilecek sonuçlara olan acil ihtiyaç nedeniyle, çevrimiçi ortamda düzenlenen online paneller ile 15 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi.

Projelerin değerlendirilmesi aşamasında 52 panel düzenlendi ve bu panellere 87 farklı üniversitede görev yapan 279 panelist katılım sağladı.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Mali İlkeler vb. konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumların listesi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş