COSME Turizm Sektörü Çağrısı


28.8.2019

COSME Turizm Sektörü Çağrısı

COSME “Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması” Çağrısı, yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için;

  • Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekası ve iyi uygulamaların değişimi,
  • Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması,
  • Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Kamu ve özel sektör paydaşlarının, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.

Çağrıda, 5-7 adet projeye maksimum 1 milyon avro tutarında ve %75 oranında hibe desteği verilecektir.

Uygun başvuru sahipleri:

  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Ticaret odaları,
  • Eğitim ve öğretim kurumları,
  • Uluslararası kuruluşlar
  • Sivil toplum kuruluşları

Çağrının son başvuru tarihi 24 Ekim 2019’dur.

Bağlantılar:

Çağrı Sayfası


LinkedIn Paylaş