TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Raporu Yayımlandı


1.6.2020

TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Raporu Yayımlandı

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından Iğdır Üniversitesi’nde “Enerji Depolama Teknolojileri” başlıklı kamu ve özel sektör ile üniversite temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir çalıştay ve panel düzenlendi. Enerji Depolama Teknolojileri Raporu’nun hazırlanmasında bu çalıştay kapsamında sunulan bildiriler ve literatürde öne çıkan güncel bilimsel çalışmalar temel alındı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı açıklamada; TÜBA’nın önemli, öncelikli ve güncel konulara dair bilim temelli incelemeler ve danışmanlık yapma görevi ve toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak amacıyla; bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlediğinin ve yayınlar hazırladığını vurguladı. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılabilir rezervlerinin yetersiz olmasının yanı sıra çevresel ve sosyal kısıtlar nedeniyle son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin arttığı bilgisini verdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının süreksizliği dolayısıyla rüzgâr ve güneş gibi çevreye duyarlı enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasında enerji depolama teknolojilerinin çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Prof. Şeker, enerji depolamanın aynı zamanda enerji arz güvenliğini sağlama noktasında da Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Güç üretiminin sürekliliğini sağlamakla birlikte ısıtma, soğutma gibi ticari ve evsel tüketim açısından da enerjinin verimli ve ekonomik kullanımını sağlayan enerji depolama teknolojileri konusunda Türkiye’de ve dünyada çok yönlü araştırmalar ve uygulamaların hız kazandığını belirterek, TÜBA Enerji Çalışma Grubu üyelerinin yoğun çalışmaları sonucu hazırlanan Raporun editörlüğünü gerçekleştiren Çalışma Grubuna ve özellikle Grubun yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan a katkıları için teşekkür etti.

Raporun konuyla ilgili karar alıcı ve uygulayıcılar için çok önemli bir kaynak olduğunu dile getiren Şeker “Raporda küresel ölçekte ve ülkemiz özelinde enerji tüketim istatistikleri karşılaştırmalı olarak sunulduktan sonra gelecek projeksiyonları özetlenerek enerji depolama uygulamalarının öne çıkan avantajlarına değinildi. Enerji depolama teknikleri sınıflandırılarak kapasite ve kullanım alanlarına göre öne çıkan yöntemler detaylı bir şekilde açıklandı. Yer altında gaz depolama, ısıl enerji depolama, buzda enerji depolama, faz değişimli ısıl enerji depolama, elektrikten ısıl enerji depolama, pompaj enerji depolama, hidrojen enerji depolama ve batarya teknolojisine ait temel bilgiler ile güncel gelişmeler ve araştırma sonuçları özetlendi. Bu kısımda ülkemizdeki farklı üniversitelerde, kamu kurumlarında veya konuyla ilgili firmalarda enerji depolama teknolojileri üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara ait örnekler paylaşıldı. Raporun son bölümünde ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımları ve büyük ölçekli doğal gaz depolama yatırımları ile enerjide öne çıkan yeni trendlere ve etkinliğin panel kısmında gündeme gelen konuların yanı sıra tavsiyelere yer verildi. Enerji depolama yatırımlarının artırılması, ürün geliştirme, araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmaları konularında politikalar ve stratejiler hakkında görüş ve öneriler sunuldu.” dedi.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş