TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programının İkinci Çağrı Duyurusunun Sonuçları Açıklandı


3.6.2020

TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programının İkinci Çağrı Duyurusunun Sonuçları Açıklandı

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından yürütülen Sanayi Doktora Programının ikinci çağrısına başvurular 14 Ekim’de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona ermişti. Söz konusu programda yer almak isteyen üniversiteler ve firmalar başvuru dönemine yoğun ilgi gösterdi. 56 farklı üniversite ve 261 farklı sanayi kuruluşu 330 proje önerisi sundu. 2019 yılı çağrısı değerlendirme süreci tamamlandı ve 330 projeden 188’i destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler kapsamında 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek.

Doktora Öğrencilerine 4.500 TL Burs

 “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunun önemli bileşenlerinden biri olarak uygulanan program kapsamında sanayi kuruluşlarında daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine burs ve sanayi kuruluşlarına istihdam desteği verilmektedir. Teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesine yönelik açılan programın değerlendirme süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan 188 projede yer alacak 645 doktora öğrencisine aylık 4.500 TL burs verilirken TÜBİTAK tarafından belirlenen başarı kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla akademik çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirmeleri için imkân da sunulacak.

Programa Giderek Artan İlgi

Program kapsamında ilk çağrıya 2018 yılında çıkıldı. Değerlendirmeler sonucunda 33 farklı üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı 120 iş birliği projesi yürürlüğe alındı. Programın ikinci çağrısında Sanayi Doktora Programına gösterilen ilgi önemli oranda arttı. Bunun tezahürü olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 farklı üniversitenin, 147 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 iş birliği projesi yürürlüğe alındı.


LinkedIn Paylaş