TUSEB Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı Açıldı


7.6.2020

TUSEB Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı Açıldı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı açıldı.

Bu çağrının amacı hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlemesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihaz ve biyomalzemenin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

Çağrı Kapsamı

Ülkemizde tıbbi cihaz ve biyomalzeme alanında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmaların teşvik edilerek yerli üretim kapasitesinin artırılması planlanmaktadır.

Bu çağrı kapsamında teknoloji hazırlık seviyesi (THS) 5 ve üzerinde olan,

  • Hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisinde kullanılan her türlü cihaz teknolojileri ve biyomalzemeleri (solunum cihazları, tanı teknolojileri, endoskopik ekipmanlar, kontrollü salınım cihazları vb.)
  • Hastalıkların izlenmesinde kullanılan her türlü cihaz teknolojileri ve biyomalzemeleri (hasta izleme cihazları, takip yazılımları vb.)
  • Hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü cihaz teknolojileri ve biyomalzemeleri (akıllı implantlar, ortez ve protezler, evde sağlık hizmeti sağlayan teknolojiler vb.),
  • Hastane ameliyathanelerinde bulunan her türlü tıbbi cihaz teknolojileri ve biyomalzemeleri

üretmeye yönelik projeler desteklenecektir.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş/Kişiler

  • Devlet ve vakıf üniversiteleri
  • Araştırma enstitüleri/merkezleri
  • Kamu ve özel hastaneler
  • Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri, vb.) ve KOBİ’ler
  • Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

Çağrı Son Başvuru Tarihi: 26.08.2020 23:59:00

Çağrı hakkında detayla bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş