YEVDES Projesi Üniversitelerin Geliştirdikleri AR-GE Projelerine Destek Başvuruları Sonuçlandı


9.6.2020

YEVDES Projesi Üniversitelerin Geliştirdikleri AR-GE Projelerine Destek Başvuruları Sonuçlandı

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Avrupa Birliği finansmanıyla yürütmekte olduğu Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni kapsamında üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen Ar-Ge projelerine yönelik teknik destek başvurularının değerlendirmesi tamamlandı ve destek alacak projeler belirlendi.

56 farklı proje başvurusu, Proje Değerlendirme Komitesi’nce puanlandı. Proje Takım Lideri Zoran Morvaj’ın açıklamasına göre, değerlendirmede üniversitenin kurumsal kapasitesi ve geçmiş proje deneyimi, proje koordinatörü ya da takım lideri ile ilgili bilgiler, araştırma grubunun diğer üyeleri ile ilgili bilgiler, ulusal Ar-Ge öncelikleri ve stratejileri bağlamında önerilen projenin sağlayacağı öngörülen faydalar ve araştırma gruplarının proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin planları gibi faktörler dikkate alındı. Değerlendirme Sonuçları proje internet sitesi www.yevdes.org’da yayınlandı.

Bileşen kapsamında toplam 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak, 6 araştırma grubu da yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Desteklerden yararlanmaya hak kazanan ekiplerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını teyit etmesi gerekiyor. Herhangi bir araştırma grubunun destekten vazgeçmesi ya da proje ekibi tarafından talep edilecek evrakları zamanında iletmemesi durumunda, yedek listedeki araştırma grupları desteklerden yararlanma hakkı kazanacak. Proje Ekibi, destek almaya hak kazanan araştırma gruplarının takım liderleri ve proje koordinatörleri ile iletişime geçerek uygulama takvimini belirleyecek.

YEVDES Projesi ile belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması, kamuda genel olarak kolaylaştırıcı bir kilit unsur olacak ve yenilebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalığı artıracaktır. Teknik destek hizmeti Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanan proje yaklaşık 4.5 milyon avro bütçe ve 30 ay süre ile uygulanmaktadır.

Değerlendirme Sonuçları

Değerlendirme sonucunda üniversiteleri bünyesinde geliştirdikleri Ar-Ge projeleri için uzman desteği alacak araştırma grupları şu şekilde sıralandı:

ASİL LİSTE

Sıralama

Başvuru No.

Üniversite

Takım Lideri

1

3571

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç

2

3604

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent G. Akınoğlu

3

3385

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan Ekren

4

3413

Ege Üniversitesi

Öğr. Gör. İlter Yılmaz

5

3648

Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu

6

3366

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Görkem Akıncı

7

3440

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer

8

3619

Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan

9

3338

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Kundakçı

10

3543

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmühan Başaran Filik

11

3258

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlker Dursun

12

3325

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Semiha Öztuna

YEDEK LİSTE

Sıralama

Başvuru No.

Üniversite

Takım Lideri

1

3185

Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Aktacir

2

3652

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Doç Dr. Özge Tüzün Özmen

3

3606

Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör. Yurdagül Benteşen Yakut

4

3529

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Kutalmış Güven

5

3368

Kırklareli Üniversitesi

Öğr. Gör. Taner Çarkıt

6

3303

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Atan

7

3655

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Prof. Dr. Akil Birkan Selçuk

8

3362

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan F. Öztop

9

3508

Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Ünal Kurt

 

AB Üye Devletlere yapılacak çalışma ziyaretlerine katılacak araştırma grupları ise şu şekilde belirlendi.

ASİL LİSTE

Sıralama

Başvuru No.

Üniversite

Takım Lideri

1

3598

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Günnur Koçar

2

3400

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İzzet Öztürk

3

3499

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu

4

3414

Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. M. Pınar Mengüç

5

3602

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt

6

3227

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Demirel

YEDEK LİSTE

Sıralama

Başvuru No.

Üniversite

Takım Lideri

1

3200

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem Gömeç

2

3657

Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı

3

3415

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer

4

3459

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş

5

3600

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır

6

3181

Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Aktacir

7

3269

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Açıkkalp

8

3635

Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Sezai Taşkın

9

3593

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Tolga Taner

 Detaylı bilgi için; www.yevdes.org  E-Posta: melih.mol@giz.de Telefon: +90 549 839 52 95


LinkedIn Paylaş