Cornet Çağrısı Açıldı


5.7.2019

Cornet Çağrısı Açıldı

Ülkemizin ilk kez yer aldığı Cornet Programı’nın 28. Çağrısı açıldı. KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitesini arttırmaya yönelik çağrıda 11 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya) ile iş birliği fırsatı bulunmaktadır.

25 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği çağrıya; en az iki iş birliği ülke ile birlikte ve her ülkeden üçer paydaş ile başvurulması gerekmektedir. Paydaşlar; AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu’ndan oluşmalıdır.

Akademi Ortağı: Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları.

Kobi Şemsiye Kuruluşu: İhracatc¸ı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi is¸letmeleri ve meslek birlikleri KOBİ şemsiye kuruluşu olarak değerlendirilebilecek olup, proje konuları şemsiye kuruluşun tespit ettiği ihtiyaca göre belirlenecektir.

Kullanıcı Grubu: En az 3 KOBİ’den oluşan gruptur. Grup yılda en az iki kez proje ekibi ile bir araya gelerek projenin verimliliğinin arttırılmasına yönelik bilgi sağlar, yönlendirmeler yapar.

Desteklenen projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 24 aydır.

İlgili Bağlantılar

Cornet Çağrı Sayfası

TÜBİTAK Çağrı Sayfası

Ulusal Süreçler Dökümanı


LinkedIn Paylaş