EFFRA Ufuk Avrupa Programı Made In Europe Ortaklığı için Görüş Toplama Süresi Uzatıldı


16.6.2020

EFFRA Ufuk Avrupa Programı Made In Europe Ortaklığı için Görüş Toplama Süresi Uzatıldı

EFFRA Ufuk Avrupa Programı "Made In Europe" Ortaklığı için 15 Haziran 2020 olarak belirlenen görüş toplama süresi 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı. 

Ufuk 2020 Programı’nda "Factories of the Future" Kamu – Özel Sektör Ortaklığı olarak faaliyet gösteren yapının, Ufuk Avrupa Programı’nda "Made In Europe" ortaklığı olarak çalışmalarına devam etmesi planlanmaktadır. İlk taslak programı Mayıs 2019’da oluşturulan "Made In Europe" ortaklığı konusundaki çalışmalar Avrupa Komisyonu, Üye Devletler ve EFFRA gibi ilgili kuruluşlar arasında yürütülmektedir. Ortaklığın hedefini ve içeriğini daha iyi tanımlamak için EFFRA tarafından Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde "Made In Europe" Kılavuz Belgesi hazırlanmıştır. EFFRA bu kapsamda iki ana başlık altında kamuoyundan görüş almaktadır.

  • Bağlı bulundukları kurum/kuruluşları adına katkı sağlayacak bireysel uzmanların görüşleri (detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.)
  • Özellikle ‘Factories of the Future’ Kamu – Özel Sektör Ortaklığı’ndakiler olmak üzere, bitmiş ya da devam eden Avrupa Birliği projelerinden gelecek görüşler (detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.)

Başta İmalat sektörü olmak üzere bu kapsamda faaliyet gösteren paydaşların (kamu kurumları, özel sektör, büyük sanayi kuruluşları, akademi, araştırma merkezleri/enstitüleri) 30 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili çalışmaya görüşlerini iletmeleri beklenmektedir.

Sorularınız için TÜBİTAK’tan ncpnmp@tubitak.gov.tr e-posta adresi ile iletişime geçebilirsiniz.


LinkedIn Paylaş