T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı


18.6.2020

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı sın başvuru tarihi 11 Aralık 2020.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin

kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır. Bununla birlikte, program kapsamında salt akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ajansın 2020 yılı Çalışma Programında yer alan Sonuç Odaklı Programları (SOP) (EK H) kapsamında Fizibilite Desteği Programı için belirlenen öncelikler aşağıda yer almaktadır. Başvuruların önceliklerden birine yönelik olması gerekmektedir.

Program Öncelikleri

Teknoloji Bileşeni: Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Sosyal Bileşeni: Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Kırsal Bileşeni: Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Toplam Bütçe

Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program için bütçe dağılımı aşağıdaki gibidir:

Teknoloji Bileşeni (TR51/20/FZD_TEK): 1 Milyon TL

Sosyal Bileşen (TR51/20/FZD_SOS): 400 Bin TL

Kırsal Bileşen (TR51/20/FZD_KIR): 600 Bin TL

Proje Süresi: 6- 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri

Destek Tutar ve Oranları

Asgari Destek Tutarı: 25 Bin TL

Azami Destek Tutarı: 150 Bin TL

Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

Projenin KAYS Giriş ve Onayı Son Tarihi: 11 Aralık 2020 Saat 23.50

Taahhütname E-imza/Teslim Son Tarihi: 18 Aralık 2020 Saat: 17.00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş