Ankara Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı


19.6.2020

Ankara Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 2 Milyon TL olan 2020 Yılı Teknik Destek Programı’nı açtı.

Programın Öncelikleri

Teknoloji Bileşeni: TR51/20/TD_TEK

Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması.

Kırsal Bileşeni: TR51/20/TD_KIR

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması.

Sosyal Bileşeni: TR51/20/TD_SOS

Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması.

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları
 • Mahalli idareler
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler  

Program Bütçesi

Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program için bütçe dağılımı aşağıdaki gibidir:

Teknoloji Bileşeni (TR51/20/TD_TEK): 1 Milyon TL

Kırsal Bileşeni (TR51/20/TD_KIR): 400 Bin TL

Sosyal Bileşeni (TR51/20/TD_SOS): 600 Bin TL

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

40 Bin TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 6 (altı) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 31.12.2020

Başvuru Dönemleri

Dönemler

Son Başvuru Tarihi

Mayıs - Haziran

30.06.2020

Temmuz - Ağustos

31.08.2020

Eylül - Ekim

30.10.2020

Kasım - Aralık

31.12.2020


LinkedIn Paylaş