COSME Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International) Çağrısı Açıldı


3.9.2019

COSME Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International) Çağrısı Açıldı

Avrupa’da yeni stratjik kümelerin kurulması ve şekillendirilmesi için hazırlık çalışmalarının desteklendiği COSME Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International) Çağrısı açıldı. Çağrının amacı, ülkeler arasında ve ayrıca sektörel sınırlar arasında kümelenme ve iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere yönelik stratejik ilgi alanlarında uluslararası kümelenme işbirliğine öncülük etmek üzere Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları (European Strategic Cluster Partnership) kurulmasını desteklemek.

Çağrı kapsamında aşağıdaki aşamalar desteklenmektedir:

  1. Hazırlık aşaması (Strand 1): Avrupa sanayi sektöründe ve değer zincirlerinde Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları’nın kurulması desteklenecektir.
  2. Uygulama aşaması (Strand 2)
    1. Strand 2.a: Strand 2.b’nin dışında kalan, Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları’nın sanayi sektöründe ve değer zincirlerinde ilk uygulanması, test edilmesi ve geliştirilmesi desteklenmektedir.
    2. Strand 2.b: Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları’nın uzay ve yazılım-elektronik sektöründe (dünya gözlem verilerinin kullanımı ve ilgili uygulamaları, özellikle AB'nin Dünya Gözlem ve İzleme programı olan Copernicus bağlamında dünya gözlem verileri) ve değer zincirlerinde ilk uygulanması, test edilmesi ve geliştirilmesi desteklenmektedir.

Konsorsiyum aşağıdaki şartlara uygun oluşturulmalıdır:

  1. En az 3 farklı tüzel kişilikten oluşmalıdır,
  2. En az iki AB üyesi ülkeden en az iki farklı kuruluş olmalıdır (COSME programı 6. madde uyarınca).

Konsorsiyum sadece bir aşamaya başvuru yapabilmektedir (Strand 1, Strand 2.a, Strand 2.b). Başvuru için son tarih 30 Ekim 2019 Brüksel saati ile 17:00’dir.

Bağlantılar:

Çağrı Sayfası (Strand 1)

Çağrı Sayfası (Strand 2.a)

Çağrı Sayfası (Strand 2.b)


LinkedIn Paylaş