Ufuk2020 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı Çağrıları Açıldı


5.9.2019

Ufuk2020 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı Çağrıları Açıldı

Ufuk2020 çerçeve programında, Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 2018-2020 Çalışma Programı altında yer alan 6 başlığın çağrısı açıldı. 6 başlık altında toplam 92 milyon Avro fonlama sağlanacak.

Projeler iki aşamada değerlendirilecek. 9 Ocak 2020 tarihine kadar ön başvuruların yapılması gerekmektedir. İkinci aşama başvuruları için ise son tarih 8 Eylül 2020.

Çalışma programı kapsamında desteklenecek 6 konu başlığı aşağıdaki gibidir:

  1. LC-MG-1-12-2020: İklime dayanıklı, akıllı ve temiz ulaşım için birbirine fonksiyonel bağlanan şehirler; Yenilikçi çözümleri göstermek ve test etmek için yeni yaklaşımlar. (18 milyon Avro)
  2. LC-MG-1-13-2020: Karbondan arındırılmış uzun mesafe taşımacılığı. (20 milyon Avro)
  3. LC-MG-1-14-2020: Ortaya çıkan düzensiz nanoparçacıkların ve gürültünün halk sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak ve azaltmak. (10 milyon Avro)
  4. MG-2-10-2020: Biyolojik çeşitlilik ve çevresel etkilerin iyileştirilmesi ve tam otomatik altyapı iyileştirme ve bakımı konularına odaklanarak, Üye Devletlerin altyapı araştırması alanındaki eylemleri arasındaki koordinasyonu artırmak. (17 milyon Avro)
  5. MG-2-11-2020: Gelecekteki ulaşım için ağ ve trafik yönetimi (20 milyon Avro)
  6. MG-2-12-2020: Sürücünün çalışma düzenini ve genel sürücü uygunluğunu etkin bir şekilde izleyerek yol güvenliğini artırmak. (7 Milyon Avro)

Açılan çağrılarla ilgili olarak 7 Ekim 2019 tarihinde Brüksel’de bilgi günü düzenlenecektir (İlgili haber). Bilgi gününe katılarak hem çağrılar hakkında detaylı bilgi alabilir hem de iki görüşmelere katılarak konsorsiyumlarda yer almak için görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.


LinkedIn Paylaş