Ufuk2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanı Çağrıları Yayınlandı


6.9.2019

Ufuk2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanı Çağrıları Yayınlandı

Ufuk2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji 2018-2020 Çalışma Programı altında yer alan 15 konu başlığı başvuruya açıldı.

Açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

 1. LC-SC3-RES-27-2020(IA): Sucul biyokütleden gelişmiş biyoyakıt üretimi
 2. LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020(CSA): Yenilenebilir enerji sektörü için belirlenen sıkıntılara yönelik veya elektrik, ısıtma, soğutma veya yenilenebilir yakıtlar gibi belirli bir enerji piyasasına odaklanan çözümlerin geliştirilmesi
 3. LC-SC3-RES-19-2020(IA): Yüzen rüzgar santralleri için yenilikçi teknolojiler
 4. LC-SC3-RES-33-2020(IA): Fotovoltaik tesislerin performansını ve güvenilirliğini arttırılması
 5. LC-SC3-RES-35-2020(IA): Yek odaklı güneş enerjisi santrallerinin maliyetinin düşürülmesi, performans ve güvenilirliğinin arttırılması
 6. LC-SC3-RES-9-2020(IA): Gelecek nesil ince film fotovoltaik teknolojileri
 7. LC-SC3-ES-5-2018-2020(IA): İletim - Dağıtım - Tüketici: Talebin karşılanması, küçük ölçekli yenilenebilir enerji sistemlerinde depolama amacıyla büyük ölçekli yenilikçi şebeke hizmetleri
 8. LC-SC3-EC-3-2020(IA): Tüketici etkileşimi ve talep tepkisi
 9. LC-SC3-ES-3-2018-2020(IA): Entegre yerel enerji sistemleri (Enerji adaları)
 10. LC-SC3-ES-10-2020(IA): Modüler, esnek ve yenilenebilir enerji payı yüksek hibrit DC - AC/DC şebekelerin geliştirilmesi
 11. LC-SC3-ES-4-2018-2020(IA): Coğrafi adaların dekarbonize enerji sistemleri
 12. LC-SC3-ES-11-2020(IA): Elektrik ihtiyacının %90’dan daha fazlasını fosil yakıtlardan sağlayan adalara yönelik çözümler
 13. LC-SC3-ES-12-2020(IA): Entegre yerel enerji sistemleri (Enerji adaları): Hindistan ile uluslararası işbirliği
 14. LC-SC3-SA-1-2020(IA): Akıllı havalimanları
 15. LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020(IA): Akıllı şehirler ve topluluklar

LC-SC3-RES-19-2020, LC-SC3-RES-27-2020, LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020, LC-SC3-RES-33-2020, LC-SC3-RES-35-2020, LC-SC3-RES-9-2020 çağrıları için son başvuru tarihi 11 Aralık 2019, diğer çağrılar için ise 29 Ocak 2020’dir.


LinkedIn Paylaş