Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Çağrısı


11.9.2019

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Çağrısı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Teknik Destek (TD) Programı kapsamında proje kabulüne başladı.

Program kapsamında belirlenmiş olan “Mesleki ve Teknik Eğitim” önceliği ile 2019 Yılı Teknik Destek  Programı kapsamında faaliyet bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplamda 300 bin TL büyüklüğünde destek sağlanmış olacak.

Teknik Destek Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, ihtisas bölgelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının ve birliklerinin; bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik teknik destek sağlanacak.

Başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 31 Ekim 2019, Perşembe, Saat 18:00’a kadar tamamlanması ve taahhütnamelerin (e-imza veya matbu) ise 5 Kasım 2019, Salı, Saat 18:00’a kadar ajansa ulaştırılması gerekiyor.

Bağlantılar:

Çağrı Duyuru Sayfası


LinkedIn Paylaş