Ankara Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici İlanı


11.9.2019

Ankara Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek teklif çağrıları konularında uzman bağımsız değerlendirici (BD) ihtiyacını karşılamak üzere başvuruları kabul etmektedir. Son başvuru tarihi 9 Ekim 2019.

Teklif çağrısı kapsamında BD olarak görev almak isteyen adayların sisteme kaydolmalarının ardından Ajans tarafından ilan edilen mali destek programlarında BD olarak görev almak istediklerine ilişkin KAYS üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

2019 yılı mali destek programları aşağıdaki gibidir:

 • TR51/19/KIR referans numaralı “Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi” (Mali Destek Programı kapsamında TR51/19/KIR referans numarası kar amacı gütmeyen, TR51/1/KIR_KA referans numarası ise kar amacı güden kurum/kuruluşlar için kullanılmaktadır),
 • TR51/19/ÜTMEGP referans numaralı “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” (Mali Destek Programı kapsamında TR51/19/ÜTMEGP referans numarası kar amacı gütmeyen, TR51/18/ÜTMEGP_KA referans numarası ise kar amacı güden kurum/kuruluşlar için kullanılmaktadır)
 • TR51/19/YSG, TR51/19/SGAK ve TR51/19/SGF referans numaralı “Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik” (Mali Destek Programı Kapsamında TR51/19/YSG, TR51/19/SGAK ve TR51/19/SGF referans numaraları kar amacı gütmeyen, TR51/19/YSG_KA, TR51/19/SGAK_KA ve TR51/19/SGF_KA referans numaraları ise kar amacı güden kurum/kuruluşlar için kullanılmaktadır.)

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve aşağıda belirtilen proje konu alanlarında en az beş yıl deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.

 • Proje yönetimi ve uygulamaları
 • Hibe programları yönetimi (Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri)
 • Projelerin idari, mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi
 • Mali analiz, bütçe analizi 
 • Fizibilite çalışmaları
 • Yatırım Süreçleri
 • Bölgesel yatırım imkânları ve bölgesel programlar
 • Ulusal ve bölgesel teşvikler, hibe programları vb. destek ve teşvik bilgisi

Yukarıdaki genel kriterlerin yanında adayların çağrı programına özel kriterleri sağlaması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş