Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği (FD) Programı Çağrısı


13.9.2019

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği (FD) Programı Çağrısı

2019 Yılı Fizibilite Desteği (FD) Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, faaliyet bölgesi illeri olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplamda 500 bin TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacak.

Ajans, Fizibilite Desteği (FD) Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşların, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşların, ihtisas bölgelerinin, sivil toplum kuruluşları ile kooperatifler ve üst kuruluşların, birliklerin; program önceliklerini kapsayan konularda yapacakları fizibilite çalışmalarına 30 bin TL ile 150 bin TL arasında azami %100’e varan oranlarda hibe desteği verecek.

Proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 15 Kasım 2019, Cuma, Saat 18:00’a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini (e-imza veya matbu) ise en geç 22 Kasım 2019, Cuma, Saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırmaları gerekiyor.

Bağlantılar:

Çağrı Duyurusu


LinkedIn Paylaş