KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi


16.9.2019

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

Programın Amacı

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

Destek Unsurları ve Desteklenecek Proje Giderleri

  • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlenmiştir.
  • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL’dir.
  • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanmaktadır.
  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilmektedir.

Desteklenecek Proje Giderleri ve Üst Limitleri

Personel Gideri:100.000 TL

Yazılım ve Donanım Giderleri: 100.000 TL

Tanıtım Giderleri: 100.000 TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: 150.000 TL

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100.000 TL

Hizmet Alım Giderleri: 100.000 TL

Destek Programına Başvuru İçin: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasından Yurt Dışı Pazar Destek diye aratarak ya da tüm hizmetlerin listelendiği https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından ilgili sayfaya erişilebilirsiniz.


LinkedIn Paylaş