“Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı” Gerçekleştirildi


24.9.2019

“Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı” Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içerisinde TÜBİTAK ve TÜBA tarafından Atatürk Havalimanı’nda 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı” gerçekleştirildi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen ve yurt dışındaki Türk bilim insanlarının Türkiye Araştırma Alanı ile ilişki ve bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen Kurultaya, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı olması vesilesiyle alanlarında başarılı yurt dışından 96 kişi ve yurt içinden araştırmacılarımız ile birlikte kamu, özel sektör ve üniversite temsilcisinin dahil olduğu 96 kişi ile toplam 192 kişilik katıldı. 

ABD’den Hollanda’ya, Norveç’ten Malezya’ya, İngiltere’den Danimarka’ya olmak üzere 18 farklı ülkede bulunan Türk bilim insanlarının katıldığı Kurultay için bu sene iki tematik odak belirlendi: küresel eğilimlere göre yükselen teknolojiler ile bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkinleştirilmesi. 

Bu iki başlık altında Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefiyle çeşitli tartışmaların yürütüldüğü Kurultaya; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Yurt Dışı Türk ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye Teknoloji Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve kamunun önde gelen kurumlarından pek çok yönetici ile birlikte yurt dışı ve yurt içinden alanlarında ön plana çıkmış bilim insanları, kamu, özel sektör ve üniversite temsilcileri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Kurultayın yurt dışında görev yapan ve alanında önde gelen seçkin araştırmacılarımızın bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması için güzel bir fırsat olduğunu belirterek bu birlikteliğin Milli Teknoloji Hamlesi’nin başarılmasında önemli olduğunu ifade etti.

Bilim ve teknolojinin tüm sektörleri yönlendirdiği bütünsel bir yaklaşım ihtiyacını dile getiren Bakan Varank, ayrıca Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ndan da bahsederek programın ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve ülkemizi üstün nitelikli yerli ve yabancı araştırmacılar için bir çekim merkezi yapma hedefini dile getirdi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise yaptığı açılış konuşmasında ekosistemin verimli ve güçlü olması için nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Sürdürülebilir kalkınma ve güçlü bir ekonomi için nitelikli insan kaynağının birincil faktör olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şeker, hem böyle bir insan kaynağı yetiştirebilme hem de bu insan kaynağını ülkemizde tutabilme ihtiyacını ifade etti. Ancak, bunun kolay olmadığını dile getiren Prof. Dr. Şeker, Kurultayın bu anlamda çeşitli çözüm önerilerinin dile getirilmesi için önemli rol oynadığını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, Kurultayın açılışı kapsamında yaptığı konuşmasında yurt içi ve yurt dışı insan kaynağımızın buluştuğu bu toplantıda ekosistem etkileşimlerimizi güçlendirerek Ar-Ge ve yenilik süreçlerine beraber yön vereceğimizi ifade etti. 

Sunumların ardından yurt dışından ve yurt içinden davetli bilim insanlarımız ve paydaşlarımızın katılımıyla “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkinleştirilmesi” başlığı altında odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Odak gruplarca gerçekleştirilen çalışmalar ile otaya çıkan görüş ve öneriler daha sonra her bir grubun moderatörü tarafından bütün katılımcılara genel bir oturum kapsamında sunuldu.

Aile fotoğrafı çekilmesi ile son bulan Kurultay sonrasında her iki ana başlık için de belirlenen somut öneriler ve eylem planları bir sonuç raporu halinde hazırlanarak bütün katılımcılar ve paydaş kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak.


LinkedIn Paylaş