KUDAKA Mesleki Eğitim Öğretmen Profili Araştırması Yayımlandı


24.9.2019

KUDAKA Mesleki Eğitim Öğretmen Profili Araştırması Yayımlandı

KUDAKA tarafından mesleki ve teknik eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkinliğini arttırmak, bölgede bu alanda çalışan paydaşlara veri oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim alanında verilecek kararların etkinliğine katkı sağlamak amacıyla TRA1 Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmen Profili Araştırması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde mesleki eğitim veren okullarda görev yapan meslek öğretmenlerinin mevcut durumunu belirlemek ve öğretmen niteliklerine ilişkin gelişim alanlarını ortaya koymak amacıyla bir anket gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasına Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden çoğunluğunu meslek derslerine girenlerin oluşturduğu toplam 392 öğretmen katılım sağlamıştır. Çalışmada meslek öğretmenlerine mesleki ve teknik eğitim kapsamında almış oldukları eğitimlere, yaptıkları çalışmalara ve eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeleri sorulmuştur. Yapılan anketlerin sonuçları analiz edilerek mesleki ve teknik eğitimle ilgili paydaşlara ve karar vericilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

TRA1 Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmen Profili Araştırması için tıklayınız. 


LinkedIn Paylaş