YÖK, 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı


30.9.2019

YÖK, 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı

YÖK, 5 alanda 45 göstergeye göre üniversiteleri 2018 verilerine göre değerlendirerek, sonuç raporunu açıkladı.

Üniversite yıllık izleme ve değerlendirme raporlarında yer alan verilerin toplanması için YÖK tarafından, üniversitelerin elektronik ortamda veri girişlerinin yapacakları bir sistem kurulmuştur. Göstergelerin büyük bir kısmına ait veriler “yükseköğretim kurumları" tarafından, bazı göstergelere ilişkin veriler ise ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından elde edilerek sisteme aktarılmıştır. 2018 yılında verileri oluşmamış üniversiteler bir başka ifadeyle yeni kurulan ve ayrılan (bölünen) üniversitelere ait raporlar önümüzdeki yıldan itibaren yayımlanacaktır.

Rapordaki 5 ana alan aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim ve öğretim
 • Araştırma-geliştirme, proje ve yayın
 • Uluslararasılaşma
 • Bütçe ve finansman
 • Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları  

Ana başlıkların altında yer alan 45 göstergeden bazıları:

 • Mezunların KPSS ve ALES gibi merkezi sınavlardaki başarıları,
 • Mezun olan doktora öğrenci sayısı,
 • Teknokent projelerine katılan öğrenci sayısı,
 • Üniversitenin doluluk oranı,
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı,
 • Patent, faydalı model ve tasarım sayısı,
 • YÖK, TÜBA, TÜBİTAK Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri sayısı,
 • YÖK 100/2000 Projesi kapsamındaki öğrenci sayısı,
 • Üniversitenin dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sırası,
 • Yabancı uyruklu öğrenci sayısı,
 • Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı,
 • Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı,
 • Ar-Ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı,
 • Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı,
 • Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı ,
 • Üniversitenin başta engelliler olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri ve çevrecilik alanında varsa ödülleridir.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız: 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları


LinkedIn Paylaş