Ufuk 2020 “Socioeconomic And Cultural Transformations of The Fourth Industrial Revolution” Çağrısı


9.11.2019

Ufuk 2020 “Socioeconomic And Cultural Transformations of The Fourth Industrial Revolution” Çağrısı

Dördüncü sanayi devriminin sosyoekonomik ve kültürel kökenlerini ve etkilerini ele alan Ufuk 2020 “Socioeconomic And Cultural Transformations of The Fourth Industrial Revolution” Çağrısı açıldı. Son başvuru tarihi 12 Mart 2020.

 


LinkedIn Paylaş