Doğu Marmara Kimya Sektörü Raporu Yayınlandı


11.11.2019

Doğu Marmara Kimya Sektörü Raporu Yayınlandı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından “Doğu Marmara Kimya Sektörü Raporu” yayınlandı. Rapor; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsıyor.

2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı üç eksenin biri olan rekabetçi bölge ekseni kapsamında tanımlanan “Akıllı İhtisaslaşmayı Sağlamak ve Yüksek Katma Değerli, Yenilikçi ve Teknoloji Odaklı Ürün ve Hizmetlere Geçmek” amacına yönelik olarak hazırlanan rapor; küresel, Türkiye ölçeğinde ve bölge bazında sektörün yapısını, sorunlarını, sorunların çözüm önerilerini ve iyi uygulama örneklerini içeriyor.

Yayınlanan raporda yer alan temel sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • Sektörün gelecekteki yönü çevresel sürdürülebilirlik temelli yenilikçi ürünlerin üretilmesi üzerinedir.
  • Nanoteknoloji, biyokimya, genetik, organik kimya ve polimer kimyası alanlarında yapılan son çalışmalar sektöre pozitif etkisini göstermeye başlamıştır.
  • “Yeşil Kimya” olarak nitelendirilen çevre dostu kimyasallar dünyada öne çıkan bir alandır.
  • Yeşil kimya, zirai ilaçlar, polimer, tekstil vb. endüstrilerde kullanılan kimyasallar uygulama alanları olan yaygınlaştırılması gereken alanlardır.
  • REACH ve benzeri uyum mevzuatlarında ülkemizdeki firmaların bilgi düzeyi yetersizdir.
  • Kimya sektöründe kullanılan hammaddelerin yaklaşık %70’i ithal edilmektedir. Plastik eşya üretiminin ana girdisi %90 oranında yurt dışı petrokimya endüstrisinden sağlanmaktadır.
  • Kompozit malzemeler bir çok sektörün tamamlayıcısı konumunda olup, kullanım alanlarının yaygınlaşması ile daha da önem kazanacaktır.
  • Türkiye’nin potansiyel doğalgaz, kaya gazı ve gaz hidrat kaynaklarının araştırılarak üretime kazandırılması kritik öneme sahiptir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş