YÖK'ten Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversitelere Kadro Takviyesi


14.11.2019

YÖK'ten Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversitelere Kadro Takviyesi

Yükseköğretim Kurulu, “Yeni YÖK” anlayışıyla yükseköğretim sisteminde çeşitliliği arttırma bağlamında; “Araştırma / Aday Araştırma Üniversiteleri” ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversiteler” şeklinde iki koldan yürütülmektedir.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, 2006 ve sonrasında kurulmuş olan üniversitelerin, bulundukları ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetler ile bölgesel kalkınmanın aktörü olmalarını amaçlayan bir programdır.

 Bu proje kapsamındaki üniversiteler ve ihtisaslaşacakları alanlar:

  • Aksaray Üniversitesi; Sağlık ve Spor Alanında,
  • Bingöl Üniversitesi; Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında,
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Hayvancılık Alanında,
  • Düzce Üniversitesi; Sağlık ve Çevre Alanında,
  • Kastamonu Üniversitesi; Tabiat Turizmi ve Ormancılık Alanında,
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Tarım ve Jeotermal Alanında,
  • Muş Alpaslan Üniversitesi; Hayvancılık Alanında,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Çay Alanında,
  • Siirt Üniversitesi; Tarım ve Hayvancılık Alanında
  • Uşak Üniversitesi; Tekstil, Dericilik ve Seramik Alanında

?Bu üniversitelerin bölgelerinde yürütecekleri faaliyetleri desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı mali kaynak aktarımı yapmakta; YÖK ise insan kaynağı sağlamaktadır.

Bu kapsamda, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan 10 üniversiteye, kendilerine verilen “ihtisaslaşma alanlarında” kullanılmak üzere YÖK tarafından talep edilen toplam 50 adet kadro izni Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görülerek, YÖK tarafından üniversitelere tahsis edildi. Program kapsamındaki üniversiteler bu kadroları sadece yukarıda belirtilen ihtisas alanlarında kullanacaklardır.


LinkedIn Paylaş