Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açıldı


15.11.2019

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açıldı

Türkiye, İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz’in katılım sağladığı “CSP-ERANET Joint Call” başvuruya açıldı. Proje başvuruların, en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluşun oluşturduğu konsorsiyumlar aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında aşağıdaki konulara yönelik olarak destek sağlanacaktır.

  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  • Silikon yakıtlı parabolik toplayıcılar
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  • Açık volümetrik hava alıcısı
  • Gelişmiş termal enerji depolama
  • Gelişmiş lineer fresnel teknolojisi
  • Erimiş tuzlu parabolik toplayıcılar
  • Çok kuleli ışın sistemi

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir.  Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 olan çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK İlgili Kişiler:

Dr. İlknur YILMAZ

AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü

e-posta: ncpenergy@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 17 53

ARDEB- 1071 programı detayları için;

Dr. Kamil Öncü ŞEN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 09


LinkedIn Paylaş