Ufuk 2020 Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence) Çağrısı


16.11.2019

Ufuk 2020 Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence) Çağrısı

Ufuk 2020 Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence) Çağrısı açıldı. Çağrının genel amacı, belirli bir alanda yerel olarak faaliyet gösteren merkezleri, Avrupa düzeyinde birbirine bağlayarak uluslararası işbirliği platformlarının kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemektir.

Uluslararası işbirliği platformları, aşağıdaki nitelikleri taşıyan Mesleki Mükemmeliyet Merkezlerini bir araya getirecektir:

  • Belirli sektörlere veya ticari alanlara hitap eden (havacılık, e-mobilite, sağlık hizmetleri, turizm vb.)
  • Toplumsal, teknolojik ve ekonomik sorunlar ile mücadele eden (örneğin iklim değişikliği, dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, göçmenlerin entegrasyonu vb.)

EPP-COVE-VET-2020 ID numaralı çağrı için son başvuru 20 Şubat 2020’dir. Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş