Avrupa Komisyonu Türkiye'nin Vereceği 80 Milyon Avro'yu Türk Araştırmacılara Yönlendirecek


19.11.2019

Avrupa Komisyonu Türkiye'nin Vereceği 80 Milyon Avro'yu Türk Araştırmacılara Yönlendirecek

Türkiye’nin Avrupa Komisyonu nezdinde sürdürdüğü yoğun müzakereler sonuç verdi. Türkiye tarafından Avrupa Komisyonu’na her yıl Ar-Ge faaliyetleri için aktarılan fonun sadece Türk bilim insanlarının kullanımına açılmasına karar verildi. 2020’de Türkiye’nin vereceği 80 milyon Avro’nun tamamı Türk araştırmacıların projelerinde kullanılacak. Avrupa Komisyonu tarihinde bu yönde alınan ilk kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıkladı. Bakan Varank, “Katma değeri yüksek olmasına rağmen, projelerimiz bütçe kısıtı nedeniyle fonlardan yararlanamıyordu. Bundan sonra Türkiye olarak havuza aktardığımız kaynak ile sadece bizim projelerimiz desteklenecek.” dedi.

TÜBİTAK ISRARCI OLDU

Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından Türkiyenin hak ettiği kaynağı alabilmesi amacıyla yeni bir destek programı kurgulandı. Yeni mekanizmayla ilgili TÜBİTAK ile Avrupa Komisyonu arasında yoğun bir müzakere süreci yaşandı. TÜBİTAK, Türkiyeden aktarılan kaynağın yine Türkiyeye dönmesini öngören bu destek modelinde ısrarcı oldu. Türkiyenin sahip olduğu Ar-Ge ekosisteminin, uluslararası ve çok ortaklı Ar-Ge ve yenilik ekosistemi için oluşturacağı katma değeri dikkate alan Avrupa Komisyonu, yeni destek programını kabul etti. 

BİLİMSEL REKABET GÜCÜ

Yeni programla Türkiyenin bilimsel rekabet gücünü arttırmak ve ulusal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amaçlanıyor. Böylece, araştırma ve yenilik alanında hazırlanan 2023vizyonu ve stratejisinin etkinliğinin arttırılması da hedefliyor. 

TÜRKİYENİN PERFORMANSI ARTACAK

Programla birlikte Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile daha uyumlu hale getirilmesi sağlanacak, Türkiyenin Ar-Ge ekosisteminin AB Çerçeve Programlarındaki performansının artırılmasına yönelik ulusal düzeydeki faaliyetler desteklenecek. 

HAVUZ SİSTEMİ VAR

Yeni destek programını kamuoyuna duyuran Bakan Varank, Avrupa Komisyonunun ilk defa bu yönde bir karara imza attığının altını çizerek, Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında bir havuz sistemi söz konusu. Biz ülke olarak her sene bu havuza belli bir miktarda katkıda bulunuyoruz. Ancak bu katkıların fon olarak bize dönüşü maalesef istediğimiz seviyelerde olmuyordu.” diye konuştu.

GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİK

Varank, Türkiyenin her yıl aktardığı kaynağın geçmişte başka ülkelerin projelerini desteklemek amacıyla da kullanılabildiğini vurgulayarak, katma değeri yüksek olmasına rağmen, zaman zaman projelerimiz bütçe kısıtı sebebiyle fonlardan yararlanamıyordu. Biz bu gidişatı değiştirmek istedik. TÜBİTAK, muhataplarıyla yoğun bir müzakere yürüttü. Günün sonunda istediğimizi aldık. Bundan böyle havuza koyduğumuz para, sadece ülkemizden başvuruda bulunan projeleri desteklemek için kullanılacak. Avrupa Komisyonunun ilk defa böyle bir uygulamaya imza atması oldukça önemli.” dedi. 

STRATEJİK PROJELERE DESTEK

Türkiyenin 2020 senesi için yaklaşık 80 milyon Avroluk bir kaynağı Avrupa Komisyonuna aktaracağını kaydeden Varank, Bu kaynağı, sanayici ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda kullanacağız. Bu sayede KOBİ’lerimizin AB projelerinde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olabilecek; yurt içindeki akademisyenlerimizin stratejik projelerini en iyi şekilde destekleyebilecek; ülkemiz araştırmacılarının Avrupa Ortak Girişiminden daha aktif faydalanmalarını sağlayabileceğiz.” diye konuştu. 

KİMLER YARARLANABİLECEK?

KOBİ PROJELERİ:  Türkiyeye özel bu program ileUfuk 2020 Programı’nda başarılı olmuş ancak programın bütçe kısıtı nedeniyle destek imkânı bulamamış KOBİ’lerin projelerine destek sağlanabilecek.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ: Yurt dışından Türkiyedeki bir üniversiteye, araştırma altyapısına veya sanayi kuruluşuna gelmek isteyen üst düzey araştırmacıların projeleri, programdan faydalanabilecek. Böylelikle uluslararası arenada kendisini kanıtlamış ancak bütçe kısıtı nedeniyle desteklenememiş projeler için kaynak sağlanacak.

ULUSAL LİDER ARAŞTIRMACILAR: Türkiye açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak ve araştırmacıların önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli içeren projeleri için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)den destek alabilmeleri amacıyla oluşturulan Ulusal Lider Araştırmacı Programı da bu kaynağı kullanabilecek.

YENİ DESTEK PROGRAMLARI: AB Çerçeve Programlarındaki başarıyı artırma odaklı mevcut destek ve ödül programları geliştirilecek ve yeni destek programları tasarlanacak.

YENİ ÜYELİKLER: Araştırma ve yenilik alanındaki Avrupa Ortak Girişimlerinde Türk araştırmacılarının faydalanabilmesini sağlayacak yeni üyelikler gerçekleştirilecek. Mevcut üyeliklerde ulusal katkı miktarı artırılacak.

AÇIK BİLİM AÇIK ERİŞİM: Türkiyenin Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası’nı izleme süreçlerinin desteklenmesi için açık bilim ve açık erişim çalışmalarının ulusal düzeyde yürütülmesi sağlanacak.


LinkedIn Paylaş