Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı


20.11.2019

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) kapsamında “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” teklif çağrısı yayınlandı. 

Uygun Başvuru Sahipleri:

- Tüzel kişiler,

- Kar amacı gütmeyen kuruluşlar,

  •  STK'lar,
  •  Yerel otoriteler (örneğin belediyeler),
  •  Bölgesel Kalkınma Ajansları,
  •  Eğitim ve Öğretim Kurumları(örneğin üniversiteler, meslek liseleri),
  •  Meslek Kuruluşları,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve diğer benzeri kuruluşlar,
  • Uluslararası Kuruluşlar vb.

Destek Miktarı:
Minimum   : 75.000 Avro
Maksimum: 250.000 Avro

Projenin toplam uygun maliyetlerinin minimum %80'i maksimum %90'ı hibe olarak karşılanmaktadır.

Son başvuru tarihi: 27 Ocak 2020

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş