Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Kılavuzu Yayımlandı


2.7.2020

Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Kılavuzu Yayımlandı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Kılavuzu” yayımlandı.

Klavuz; Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliğinin 5’inci maddesi ile 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiillerin patent ve marka vekilleri tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Klavuza ulaşmak için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş