TÜBA’dan Önemli Yayın Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği


5.7.2020

TÜBA’dan Önemli Yayın Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

TÜBA; Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut’un editörlüğünde, salgının hayatımızın her alanındaki etkisine ışık tutan, 1.000 sayfayı aşkın “Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği” başlıklı kitap yayımladı. TÜBA üyeleri dahil çok sayıda bilim insanının çalışmalarıyla hazırlanan yayın, kapsamının genişliği ve yer verilen detaylar, öngörüler, analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kitapta; sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimine, ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, yapay zekâ çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre ve tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar geniş yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer alıyor.

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Muzaffer Şeker şu şekilde konuştu: “İlk bölümde salgınların tarihteki rolüne değinilirken sağlık sistemleri, eğitim, Ar-Ge çalışmaları ve akademik yayınlar çerçevesinde yaşanması beklenen dönüşümler hakkında öngörülerde bulunuldu. İkinci bölümde ise dünya uluslararası politiği, devletler ve küresel sistemdeki gelişmeler bağlamında ele alındı. Tüm dünyadaki ekonomi, ticaret, turizm, lojistik, alanındaki değişimler ile istihdam şekilleri ve işletmelerdeki dönüşüme odaklanan üçüncü bölümde Türkiye merkezli analizlere de yer verildi. Dördüncü bölümde küresel salgın sonrasındaki yeni normalin felsefi, psikolojik, sosyolojik, dini boyutuna değinilmiş ayrıca teo-politik değerlendirmeler yapıldı. Beşinci ve son bölümde ise küresel salgın sonrasında çevre, bilişim teknolojileri, gıda güvenliği, tarım, enerji, uzay çalışmaları, kutup çalışmaları gibi çeşitli bilim disiplinleri açısından yaşanan/yaşanacak gelişmelere dikkat çekilirken medya, spor ve eğlence sektörünün geleceği masaya yatırıldı.”

Prof. Şeker geçmiş salgın dönemlerinin sağlıklı analizi yapılarak günümüz ile farklılıkları ve etki alanları değerlendirildiğinde küresel salgının oluşturduğu toplumsal değişimin yansımalarının iyi okunması gerektiğini vurgulayarak; “Tarihsel değerlendirmeye bağlı olarak post-pandemik dönem stratejilerinin belirlenmesi, normalleşme sürecinin sevk ve idaresinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesini mümkün kılacak.” dedi.

Küresel salgın sonrasında ekonomik, psişik, siyasi, sosyolojik ve ticari uzun süreli etkileri göreceğiz.

Toplumların küresel salgın ile birlikte geçirdikleri zorunlu karantina süreçleri ve sağlık alanında yaşanan mücadele süreçlerinin küresel salgın sonrasındaki normalleşme sürecine ekonomik, psişik, siyasi, sosyolojik ve ticari uzun süreli etkilerinin beklendiğini ifade eden Şeker, “Bu dönemin oluşturduğu travmatik etkilerin sonucu olarak bireyler hayata bakışlarını sorgulama ve geçmiş muhasebesi için fırsatı yakaladılar. Salgın sonrası dönemde bireylerin aile ve insan ilişkileri, tüketim alışkanlıkları ve harcama pratikleri, hayattan beklentiler ve kariyer planlamalarında farklılaşmalar yaşanacak.” diye konuştu.

Millî tarım ve hayvancılık politikası tüm ülkelerde yeni dönemin öncelikli konularından olacak.

Bilim diplomasisi gereği Akademilerin sorumluluğunun raporlamalar, öngörüler, projeksiyonlar ve büyük veri analizleri içeren çalışmalar üreterek karar alıcılara yol göstermek olduğunun da altını çizen TÜBA Başkanı, yaşanacak yeni dönem hakkında bilgi verdi: “Yeni dönemde, ülkelerin öncelikli olarak üretim ve tüketim politikalarını gözden geçirerek dışa bağımlılığı azaltma yönünde strateji geliştirmeleri, yerli üretimi teşvik etmeleri ve doğal kaynaklarını verimli kullanma konusunda özel önlemler almaları gerekecek. Bu konudaki çalışmalar sağlık alanı başta olmak üzere tarım ve hayvancılık temelli gıda sektörünü, ülkenin istihdam politikalarını ve eğitimin potansiyel alternatiflerini de etkileyecek. Toplumsal refahın dengeli yayılması, işsizlik sigortası da dahil olmak üzere kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi talepleri siyasetçilerin gündeminde önemli yer tutacak. Küresel salgın döneminde hayatın doğal akışında önemli yer tutan, farkındalığı çok oluşmayan gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda üretimi kavramı lojistik destek politikalarında ve karantina kararlarında önemli bir yer tuttu. Gıda sektöründe üretilen gıdaların işlenmesi, stoklanması, dengeli tüketimi, mevsimsel gıda üretim çeşitliliği, tüketim ve üretim dengesine bağlı gıda ekonomisi ve yönetimi, sağlıklı ve dengeli gıda tüketimi, dışa bağımlı olmayan yerli ve yeterli üretimi önemseyen millî tarım ve hayvancılık politikası tüm ülkelerde yeni dönemin öncelikli konularından olacak.”

“Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği”, Türkiye’deki paydaş kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak. Bunun yanında küresel salgının hukuk sistemine olan etkileri ile ilgili olarak rapor çalışmasının sonuna gelindi. Kısa süre önce kamuoyunun faydasına sunulan ve oldukça dikkat çeken “TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu”nun İngilizce versiyonu ve “Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği” başlıklı kitabın uluslararası kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmak üzere güncellenmiş versiyonu da yine İngilizce olarak 2020 Temmuz ayı içerisinde yayımlanacak.


LinkedIn Paylaş