YÖK Açıkladı: 535 Adet Ek Araştırma Görevlisi Alınacak!


9.12.2019

YÖK Açıkladı: 535 Adet Ek Araştırma Görevlisi Alınacak!

YÖK “Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi” kapsamında toplam 535 adet araştırma görevlisi alınacağını açıkladı.

Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alındı. Cari usulde üniversitelerin kendilerinin belirlediği alanlarda kullandığı kadrolara ek olarak alınan ilave kadro izinleri için merkezi bir planlama yapıldı. Bu bağlamda 180 adedi Hukuk olmak üzere; “Eczacılık, Mimarlık, Psikoloji, Hemşirelik, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi, Özel Eğitim, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi” gibi alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildi. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak.

Yapılan planlama ve projeksiyonlara göre müteakip iki sene aynı minvalde bu politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliği büyük ölçüde giderilmiş olması planlıyor.

Diğer taraftan üniversite planlaması ve talebi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen izin sonucu çıkılan ilan süreçleri de aynen devam ediyor. Öncelikli alanlar kapsamında verilen bu yeni izinler bu yürüyen süreçlere ilaveten merkezi planlama sonucu yükseköğretim kurumlarına verilen “ek” izinlerdir.


LinkedIn Paylaş