EaSI Çağrısı: KOBİ Personel Değişim Programı


12.7.2019

EaSI Çağrısı: KOBİ Personel Değişim Programı

EASI kapsamında KOBİ Personel Değişim Programı çağrısı yayınlandı. Sadece çalışanlar değil KOBİ sahipleri de program kapsamında.

Çağrının amacı;  KOBİ’lerdeki insan kaynağının(çalışanlar, yöneticiler ve KOBİ sahipleri), kısa vadeli personel değişimi sağlanarak, şirketlerin yurtdışında yeni bağlantılar kurması, mevcut ortaklıkları güçlendirmesi, kişisel beceri ve kapasitelerini artırmasının sağlanmasıdır.

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 olan çağrıya ana başvuru sahibi olarak: ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde işvereni temsil eden dernek veya AB düzeyinde kurulan işveren kuruluşları olmalıdır. Eş başvuru sahipleri ise özel kuruluşlar veya kamu kuruluşları olabilmektedir.

Bağlantılar:

Resmi Çağrı Metni

EaSI Programı Ayrıntılı Bilgi (T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı)


LinkedIn Paylaş