KUDAKA: 2019 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici İlanı


10.12.2019

KUDAKA: 2019 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici İlanı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2019 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05 - 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve ajans tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve uzmanlık alanlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

  • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,
  • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,
  • Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,
  • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle tüm kalkınma Ajansları tarafından ortak kullanılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Bağımsız Değerlendirici kaydı yapmaları ve sistem tarafından istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2019 saat 23.59’dur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş