Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi" Açıldı


10.12.2019

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan “Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi” ile Türkiye’de birçok sektörün ihtiyaç duyduğu çalışmalara katkı sağlayacak. Proje Günay Marmara KalkınmaAjansı (GMKA) Mali Destek Programı ile hayata geçirildi.

Merkezde yer alan Türkiye’de ilk olma özelliği gösteren 16 kameralı Motion Capture (Hareket Yakalama) teknolojisi ile; bilişim, tıp, savunma sanayi, mühendislik, spor, sinema, televizyon ve dijital oyun sektörü gibi daha birçok alanda faaliyet gösteren kurum, firma ve şirketlerin çalışmalarına katkı sağlanarak, yurt dışından yüksek bütçeli alınan bu hizmeti yurt içinden sağlayarak dışa bağımlılık azalacak.

Proje, Hem İstihdam Sağlayacak Hem De Yenilikçi Üretim Yapısını Güçlendirecek

Kurulan Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi kapsamında yer alan teknolojik alt yapı ve yazılımlar, Güney Marmara ve ülkede nitelikli iş gücü yetiştirmenin yanı sıra ilgili sektörlerin Ar-Ge çalışmalarına da katkı sağlayacak. Proje, 10. Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları içerisinde yer alan “Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme ve İthalata Olan Bağımlılığı Azaltılması Programı” kapsamında öğrencilerin aldığı Dijital Tasarım Eğitimi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiyi ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarını genişleterek yenilikçi üretim yapısını güçlendirecek.

Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi Projesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine medya tasarımları; sinema, televizyon, sosyal medya ve dijital oyun sektörlerinde kullanılan güncel teknolojik alt yapı oluşturulacak. Bu altyapıya ilişkin yazılımların kurularak uygulama merkezinde uygulamalı olarak öğrencilere öğretilmesini amaçlanıyor. Proje özelinde; animasyon yaratım sürecinde gerçekçi insan hareketlerini yakalama teknolojisi olan Motion Capture’den alınan kodlar, 3D animasyon programında oluşturulan 3D modelleri hareketlendirmede kullanılacak.

Bu Projeye Ek, 5 Milyonluk Bir Proje Başvurusu Daha 2. Aşamayı Geçti

Projede, yenilikçi bir uygulama olan çeşitli kameralar vasıtasıyla oyuncunun üzerindeki ve yüzündeki referans noktalarını kaydederek, yüz mimiklerinin ve eklem hareketlerinin üç boyutlu düzlem üzerinde konumlarını belirleme ve yazılımlar vasıtasıyla oyuncunun performansını 3 boyutlu bir model üzerine aktarma prensibine dayalı bir “Hareket Yakalama Stüdyo Sistemi” şu an kurulmuş durumda. Proje ile girişimcilik semineri düzenlenerek medya sektörü ve öğrencilerin buluşması sağlanarak öğrencilerin istihdam alanları ile bağlantı kurması sağlandı. Ayrıca 3 akademisyen ve 530 öğrenci, 1920 saatlik eğitimler alarak projeden yararlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi Proje Teklif Çağrısı (Yaratıcı Endüstriler) kapsamında GMKA’nın ortak olduğu ve tamamlamış oldukları Dijital Tasarım ve Görüntü Merkezi projesinin devamı niteliğinde 5.000.000 Euro’luk bir proje başvurusunda bulunmuş ve 2. aşamayı başarıyla geçmiş durumda.


LinkedIn Paylaş