6. Uluslararası Lif ve Polimer Sempozyumu (ULPAS)


11.12.2019

6. Uluslararası Lif ve Polimer Sempozyumu (ULPAS)

Lif ve polimer alanındaki bilimsel, teknolojik, inovatif çalışmaların sonuçlarının uluslararası boyutta değerlendirildiği 6. ULPAS kayıtları açıldı. 24-25 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek etkinliğe son bildiri gönderdim tarihi 1 Ocak 2020.

Lif ve polimer alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıları bir arya getiren etkinlik; yenilikçi liflerden, lif karakterizasyonuna, doğal ekstrakt maddeler ile kokulu veya anti bakteriyel hale getirilebilen liflerden nanoliflere, yara örtücü nanolif yüzeylerden işlevsel nanoliflere, güneş ışığından elektrik enerjisi üreten liflerden akustik kontrol özelliklerine sahip liflere kadar pek çok ve farklı alanlardaki çalışmalara bir beyin fırtınası, bilgi paylaşımı ve bilgi gelişimi ortamının oluşmasına katkı sağlayacak.

Ortak ve paralel oturumlar halinde düzenlenecek olan sempozyumda, konulara göre gruplandırma da yapılabilecektir. Sempozyuma katılmak için çalışmalarınızın ekli formata uygun İngilizce veya Türkçe hazırlanmış “Genişletilmiş Özet” lerinin 1 Ocak 2020 tarihine kadar 6.ulpas@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar gönderilen özetler, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sunulmaya hak kazanan çalışmalar duyurulacaktır.

Sempozyuma;
1. Dr. Seyed Ali Mousavi Shaegh (Iran)
2. Dr. Meltem Avci-Adali (Almanya)
3. Dr. Abdelrahman Abdelgawad, (Maastricht, Hollanda)
4. Dr. Nader Boshta (Bonn University, Almanya)
5. Dr. İslam Shyha (Northumbria, İngiltere)

“Davetli Konuşmacı” olarak katılacaklar ve sempozyumda tüm bildirilerin sunum dili İngilizce olacaktır. Bu nedenle 6. ULPAS, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygun uluslararası bir sempozyumdur. Sempozyuma katılım ücretsiz olup tüm katılımcılar kendi seyahat ve konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Sempozyumda Bursa’da kurulu lif üreticilerine fabrika gezileri de düzenlenecektir. Ancak sempozyuma ve ücretsiz fabrika gezilerine önceden kayıt zorunludur.

6. ULPAS’ ta Ar-Ge Merkezlerine özel, yurt dışından sempozyuma katılan tüm akademisyenler ile Ar- Ge Merkezlerinden katılımcıların katılacağı “Uluslararası ortak proje arama oturumu” düzenlenecektir.

Etkinlik, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.uludag.edu.tr/ulpas


LinkedIn Paylaş