Üç Üniversiteye Rektör Ataması Yapılacak


11.12.2019

Üç Üniversiteye Rektör Ataması Yapılacak

YÖK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesine rektör ataması duyurusuna çıktı. Başvurular 20 Aralık’a kadar alınacak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 20 Aralık 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

  • Başvuru dilekçesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu
  • Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge
  • Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabiliyor


LinkedIn Paylaş