Yoğun Talep Üzerine TÜBİTAK 2244 Başvuruları Uzatıldı


13.12.2019

Yoğun Talep Üzerine TÜBİTAK 2244 Başvuruları Uzatıldı

Hem üniversitelerin hem de sanayinin büyük ilgi gösterdiği TÜBİTAK 2244 başvuruları yoğun talep üzerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

2244 Programı; doktora öğrencilerine ayda 4.500 TL burs verilmesi, doktora tezlerinin özel sektör kuruluşunun ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmasının üniversite-sanayi işbirliği projelerine altyapı oluşturması, mezuniyet sonrası istihdam mutabakatı sayesinde öğrencilerin vakit kaybetmeden işe girmesi, istihdam edilen bursiyerlerin maaşlarının büyük bir kısmının hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi (özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alan ve yetenekler ile proje kapsamına dahil edilen doktora programları ve bursiyerlere eğitim verilecek ihtisas alanlarının uyumunun sağlanması, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim müfredatlarının planlanması, eğitim sürecinin özel sektör kuruluşlarının bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanması vb.) gibi önemli avantajlar içermekte. Programın 2019 yılı çağrısı 14 Ekim 2019’da başvuruya açılmıştı.


LinkedIn Paylaş