Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı


8.7.2020

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı

“Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı” 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” gereklerine göre Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği işbirliğiyle organize edilmektedir.

Sınavda başarılı olan katılımcılara TÜRKAK akreditasyonu kapsamında “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” sertifikası verilmektedir.

Eğitim ve Sınav Programı

Eğitim tarihleri: 10-11-12 Ağustos 2020

Sınav tarihi: 13 Ağustos 2020

Eğitimler 09.30 ve 17.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş