KUZKA’dan Akademisyenlere Mentorluk Eğitimi


13.7.2020

KUZKA’dan Akademisyenlere Mentorluk Eğitimi

Kastamonu’da girişimcilik eko sisteminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında KUZKA tarafından Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerine yönelik mentor eğitimleri düzenleniyor. Çalışmayla akademisyenlerden oluşan bir mentor havuzunun oluşturulması amaçlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlere yönelik hazırlanan mentorluk eğitim programı altı gün olarak planlandı. Eğitim kapsamında "Mentor nedir?, Koçluk Destekli Mentorluk, Ulusal ve Uluslararası Destekler, Şirket için Vizyon, Ana Değerler ve Başarı Tanımlarını Yapmak, İş Modelinin 9 Yapı Taşının Açıklanması, Rekabet Avantajı Sağlayan Unusurlar, Örnek Bir İş Modelinin İncelenmesi, ÖRNEK Bir Firmanın İş Modelinin Oluşturulması, Startup Değerleme Usul ve Esasları, Müşteri Empati Haritası Teorik Anlatımı, Marka Oluşturma, Markalaşma Stratejileri ve Melek Yatırım Ağları Çalışma Prensipleri" konularında bilgiler verilecek. Eğitim sonunda ise katılımcılara online sınav uygulanacak.

Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik alanında yerel kapasitenin arttırılması amacıyla yapılacak faaliyetlerde ve bu faaliyetler çerçevesinde Bölgenin ihtiyaçlarına göre ortaya çıkacak yeni iş fikirlerinin fikir aşamasından projelendirilmesine kadar geçecek tüm süreçlerde destek sağlanabilmesi ve bu desteğin bölge içinden karşılanabilmesi amacıyla akademisyenlerden oluşan bir mentör havuzunun oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitim Programı


LinkedIn Paylaş