T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Çağrısı


14.7.2020

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Çağrısı

Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 kapsamında proje başvurularının sunulması için teklif çağrısını başlattı. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06’nın amacı; Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmaktır. Programın toplam bütçesi 17.000.000 TL’dir.

Destek programı için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 28 Ağustos 2020, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise 4 Eylül 2020, saat 17:00’dir.


LinkedIn Paylaş