TÜRKPATENT ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Arasında İş Birliği Toplantısı


24.7.2020

TÜRKPATENT ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Arasında İş Birliği Toplantısı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Habip ASAN ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Genel Müdürü Christian Archambeau arasında, ofisler arasındaki işbirliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Olağan koşullarda, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Genel Kurulu çalışmaları sırasında, yıllık olarak gerçekleştirilen bu toplantı, Covid 19 salgını nedeniyle ve WIPO Genel Kurul toplantılarının usulünde yapılan değişikliklerden ötürü, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, bir önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, ofisler arasında yeni imzalanan EUIPO’nun dijital araçlarının (TMView, DesignView) kullanımına dair Mutabakat Zaptı, ayrıca yeni bir İşbirliği Protokolünün imzalanmasının yanı sıra, özellikle Pandemi sürecinin ofislerin iş yüküne, çalışma yöntemlerine ve personel performansına etkileri ele alındı. Bu kapsamda, Kurumumuzca pandemiye yönelik olarak alınan tedbirler ile TÜRKPATENT’in geçtiğimiz altı aylık süre içerisinde marka, tasarım, patent ve faydalı model başvuru sayılarında ve ayrıca çalışan verimliliğinde ortaya çıkan artışa dair bilgiler paylaşıldı. EUIPO tarafından da Kurumumuzla işbirliğinde öne çıkan veri paylaşımı, uygulamaların uyumlaştırılması gibi konularda, yapıcı işbirliğinden duyulan memnuniyet ve beklentiler dile getirildi.

Toplantıda, Ofisler arasında yıllardır devam eden iş birliğinin, geliştirilerek sürdürülmesi hususunda görüş birliğine varıldı.


LinkedIn Paylaş