GEKA 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi


27.7.2020

GEKA 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı Fizibilite Destek Programı başvurulara açıldı. Programın amacı; bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Toplam Bütçesi: 2.000.000 TL

Azami Destek Tutarı: 200.000 TL

Programın Öncelikleri

 1. Sanayi sektöründe yenilik, markalaşma, dijitalleşme, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi
 2. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 3. Tarım sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması
 4. Üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabet güçlerinin artırılması
 5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi
 6. Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması
 7. Nitelikli işgücüne sahip bir etkin işgücü piyasasının oluşturulması

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)*
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve Kooperatifler

* 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş