Yükseköğretim Alanında Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Sonuçları


30.7.2020

Yükseköğretim Alanında Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Sonuçları

2020 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan 103 proje teklifinin değerlendirme süreci tamamlandı.

2020 döneminde Başkanlık tarafından hibe sağlanacak olan Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri, içerik değerlendirmesinde aldıkları puanlara, 2020 dönemi Teklif Çağrısına ve 2020 Program Kılavuzunda belirtilen yöntem ve ölçütlere uygun olarak belirlenmiştir.

2020 Dönemi KA107 Proje Kabul Listesi


LinkedIn Paylaş