Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Destek Fonu 2020 Çağrısı Açıldı


30.7.2020

Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Destek Fonu 2020 Çağrısı Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kurumsal Destek Fonu’nun 2020 dönemini Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

Başvuru Sahibi Kuruluşlarda Aranan Özellikler
Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen,
  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • 2019 yılı gelirleri 30.000 TL’den fazla ve 1.500.000 TL’den az olan,
  • Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek, haklarını savunmak ve/veya sosyal refahını artırmak olan,
  • Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Başvurularda belirtilen faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Kurumsal Destek Fonu’na yapılan başvurular 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 18:00’e kadar kabul edilecektir. Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Eylül 2020‘dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş