Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanında Türk Kuruluşların Başarısı


5.8.2020

Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanında Türk Kuruluşların Başarısı

“Ufuk 2020” kapsamında, ikisi Türkiye’den, 38 paydaşın yer aldığı “STAMINA” projesi, Avrupa Birliği’nden toplamda 9.5 Milyon Avro’nun üzerinde fon almaya hak kazandı.

Yunanistan’dan EXUS SOFTWARE’nin koordinatörlüğünü üstlendiği,  pandemik krizlerin yönetimine yönelik bir karar destek sistemi oluşturulacak STAMINA projesinde kilit ortak olarak Sağlık Bakanlığı ve BYS Grup yer alıyor.

Projede geliştirilecek sistem; kamuoyunu izleme ve olası hastalık salgınlarını tahmin etme amaçlı gerçek zamanlı web ve sosyal medya analizleri, salgın hastalığın öngörülü modellemesi ve etkisi, erken uyarı sistemi, kriz yönetimi sırasında önemli aktörlerin rollerini ve eylemlerini tanımlayan kriz yönetimi aracını ve eğitim senaryolarını oluşturmak için kullanılacaktır. 


LinkedIn Paylaş