TechAnkara Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları Devam Ediyor


3.1.2020

TechAnkara Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları Devam Ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı “Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları” projesi kapsamında kurumsal iş birliği buluşmaları devam ediyor. TÜRK TELEKOM, TEMSAN ve TÜRSAT A.Ş.  firmaları ile devam eden görüşmelere tedarik zincirine değer katmak isteyen aday firmalar aşağıdaki bağlantıdan yapacakları başvuruyla projede yer alabilirler.

https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/auth/login  

Ankara Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bölge Planı kapsamında Ankara için çizdiği 10 yıllık stratejik yol haritasındaki öncelikler doğrultusunda katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılmasının, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesini arttırarak ithal ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması amacıyla “Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları” projesini başlatmıştı.

Bu kapsamda Ajans, Ankara’da faaliyet gösteren ve üretim girdisi olarak önemli miktarda bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın alan veya ithal eden büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim geliştirmiştir ve yaklaşık 400 tane tedarik potansiyeli olan firmaya ziyaret gerçekleştirilerek birebir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Şimdiye kadar MAN, TAİ, Mitaş Poligon, Emniyet Genel Müdürlüğü, FNSS ve Arçelik ile Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 150 tane firmaya söz konusu firmaların ihtiyacına yönelik yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümlerini sunum yaparak tanıtma imkanı verilmiştir.

Söz konusu buluşmalar sonrasında firmaların yaptıkları görüşmeler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından diğer ilgili firmalar ile kurumsal düzeyde takip edilmekte ve tedarikçi adayı firmalara devlet destekleri, sertifikasyon, markalaşma, kurumsallaşma ve ticarileşme noktalarında rehberlik sağlanmaktadır.


LinkedIn Paylaş