2018 Yılında Sanayi Üretimi İçin 2,84 Milyar Metreküp Su Kullanıldı


7.1.2020

2018 Yılında Sanayi Üretimi İçin 2,84 Milyar Metreküp Su Kullanıldı

TÜİK 2018 yılı sektörel su ve atıksu istatistiklerini yayımladı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında 17,5 milyar metreküp su doğrudan su kaynaklarından çekildi.

Su kaynaklarından çekilen suyun %56,2'si denizlerden, %15,1'i barajlardan, %14'ü kuyulardan, %8,7'si kaynaklardan, %3,9'u akarsulardan, %1,8'i göl/göletlerden, %0,2'si ise diğer su kaynaklarından çekildi.

 

Çekilen su miktarı (Bin m3)

Deşarj edilen atıksu miktarı (Bin m3)

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksu miktarı (Bin m3)

Soğutma suyu hariç arıtılarak deşarj edilen atıksu oranı (%)

Belediyeler

6 190 224

4 548 657

4 548 657

88,4

Köyler

394 824

123 117

123 117

19,9

İmalat Sanayi İşyerleri

2 675 606

2 165 373

209 771

85,8

Termik santraller

7 867 738

7 527 047

257 477

3,8

Organize sanayi bölgeleri*

159 469

235 651

235 651

98,7

Maden İşletmeleri

240 928

159 613

159 613

4,6

Toplam

17 528 789

14 759 458

5 534 286

80,9

* OSB’ler tarafından deşarj edilen atıksuyun çekilen sudan daha fazla olması, suyunu kendi imkanları ile temin eden işlerinin atıksularını OSB kanalizasyon şebekesine deşarj etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %77,4'ü denizlere, %18,7'si akarsulara, %1,1'i barajlara, %0,9'u foseptiklere, %0,5'i göl/göletlere, %0,2'si araziye, %1,2'si ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun %81'i arıtıldı

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen atıksuyun %62,5'ini soğutma suları, %37,5'i ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %80,9'u arıtıldı.


LinkedIn Paylaş